15 יול

מודעות והשפעה על תחושות, מחשבות, רגשות והתנהגות

מודעות  והשפעה על תחושות, מחשבות, רגשות והתנהגות

מודעות לקשר והשפעה אחד על השני של תחושות, מחשבות, רגשות והתנהגות.

הכלי מאפשר לתת לתחושות, רגשות ומחשבות מקום ויחד עם זאת להיות "בעל הבית" – לא להגיב עליהם בצורה אוטומטית.

ההשפעה על הרגשות – דרך מחשבות והתנהגות.

Posted in כללי