16 יול

אפרתי

אפרתיהכלי מאפשר לנתח את המנגנון של התגובה שלנו לאירוע מסויים, את ההשפעה של התגובה על היחסים ומאפשר לבחור תגובה יותר אפקטיבית.

א = אירוע
פ = פרשנות
ר = רגש
ת = תגובה
י = יחסים

Posted in כללי