16 יול

פרדיגמה מקדמת

פרדיגמה מקדמתהכלי מאפשר לשחרר את הפרדיגמה המעקבת.

בוחרים עם המאמן/ת בפרדיגמה המקדמת וחיים איתה. הבחירה היא על הבסיס של הערכים והמטרות ולוקחת בחשבון את הפרדיגמה הקיימת.

Posted in כללי