15 יול

מודעות לתחושות, רגשות ומחשבות

מודעות לתחושות, רגשות ומחשבות

הכלי מאפשר לתת לתחושות, רגשות ומחשבות מקום ויחד עם זאת להיות "בעל הבית" – לא להגיב עליהם בצורה אוטומטית.

Posted in כללי