16 יול

אפרתי

אפרתיהכלי מאפשר לנתח את המנגנון של התגובה שלנו לאירוע מסויים, את ההשפעה של התגובה על היחסים ומאפשר לבחור תגובה יותר אפקטיבית.

Read More

15 יול

מודעות והשפעה על תחושות, מחשבות, רגשות והתנהגות

מודעות  והשפעה על תחושות, מחשבות, רגשות והתנהגות

מודעות לקשר והשפעה אחד על השני של תחושות, מחשבות, רגשות והתנהגות.

הכלי מאפשר לתת לתחושות, רגשות ומחשבות מקום ויחד עם זאת להיות "בעל הבית" – לא להגיב עליהם בצורה אוטומטית.

ההשפעה על הרגשות – דרך מחשבות והתנהגות.

21 מאי

דב נמלים – סימן שאלה

דב נמלים - סימן שאלה

תשימו סימן שאלה בסוף מחשבה שלילית אוטומטית.

לדוגמה:

🐜מחשבה שלילית אוטומטית: בטוח שאני אכשל במבחן!

דב נמלים: האם זה בטוח שאני אכשל?