05 אוק

סיום אפקטיבי

סיום אפקטיבי

סיום אפקטיבי

סיכמו את נקודות המפתח

סיום אפקטיבי

וידאו שתלמיד משתמש בשיטות לרשום מטלות ותאריכים

סיום אפקטיבי

היו ספציפיים לגבי מה לקחת הביתה

Posted in כללי