05 אוק

הוראה אפקטיבית

הוראה אפקטיבית

הוראה אפקטיבית

תנו הוראה אחת בכל פעם וחזרו עליה על פי הצורך

הוראה אפקטיבית

עבדו על החומר הקשה בתחילת השיעור

הוראה אפקטיבית

חומר גמיש, הצלחה חלקית היא גם הצלחה

Posted in כללי